Med skolen i skyen – mere og bedre it i skolehverdagen

Masterspeciale: Med Skolen I Skyen [LINK]

Mads-Peter Galtt, Jacob Elholm, Susanne Hvidtfeldt

Uddannelsesforum 2011 – 8. november 13.15 – 14.00
Med cloudteknologi kan vi få placeret skolen i skyen og med mulighederne i Web 2.0 gøre op med den klasseværelsesbundne undervisning. Vi vil i oplægget vise, at den netbaserede skole sagtens kan ligge inden for rammerne af den fysiske skole, men også være løsrevet således at det bliver muligt at etablere læringsfællesskaber på tværs af klasser, kommuner og i sidste ende nationaliteter. Med udgangspunkt i folkeskolens ældste klasser og Faghæfte 48 diskuterer vi grundlaget for en netbaseret skole, der inddrager web 2.0 og dets muligheder for bl.a. multimodalitet. Vi ser også på hvordan en skole kan mediere kollaborative samarbejds- og læringsformer. Endelig diskuterer vi, hvordan man bygger bro mellem skolernes tekniske niveau og ideen om at undervise eleverne i deres medievirkelighed i form af fx smartphones, tavle-pc’ere.

Mads-Peter Galtt
Mads Peter Galtt er uddannet lærer, Master i informationsteknologi og læring – MIL – Ålborg Universitet. Tidligere it-ansvarlig/vejleder på en folkeskole.Har siden 2005 arbejdet som pædagogisk it- og mediekonsulent, BUF, Gentofte Kommune
Jacob Elholm
Jacob Elholm er uddannet lærer, Master i informationsteknologi og læring – MIL. Har siden 2003 arbejdet som pædagogisk konsulent, skolebibliotek, it & medier, University College Syddanmark, Center for Undervisningsmidler Esbjerg
Susanne Hvidtfeldt
Susanne Hvidtfeldt er Studielektor på PAES, Institut for Uddannelsesforskning og Psykologi, RUC.Cand. comm. i dansk, master i informationsteknologi og læring – MIL. Efteruddannelse i interkulturel kommunikation og pædagogik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights