Matematik løb

Dette er en variation af Multicaching Løbet, hvor spørsmålene er udformet efter følgende opskrift: Resultatet af et regnestykke samt koordinatet på næste post, hvor to cifre er udeladt. Det kan for eksempel være: 55-11= ?? & 32V 0557766 6320xx0. Når man har regnet stykket ud (reultatet 44) bliver næste posts koordinatsæt 32V 0557766 6320440