Unge og online sociale netværk: En neksusanalytisk…

Unge og online sociale netværk: En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser.I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. Ph.D.-forsvar Malene Charlotte Larsen – Institut for Kommunikation – Aalborg Universitet Ph.D.-forsvar Malene Charlotte Larsen

Verified by MonsterInsights